новини и събитиямол Ловечгалерияпод наемконтактиархив
За контакт

Мартин Димитров
Управител Сити център Ловеч
Тел: 0896844076
Имейл: m.dimitrov@prmbg.com

Димитър Стоилов
Специалист отдаване под наем на недвижими имоти
Тел: 02/9427 405, 0896 844 082
Имейл: d.stoilov@prmbg.com

Анатоли Асенов
Оперативен Мениджър
Тел: 02/9427 404, 0879 354 199
Имейл: asenov@prmbg.com

Явор Владинов
За връзка с Интернет платформи и Facebook
Тел: 0894671820
Имейл: y.vladinov@prmbg.com